Menu
Olav Akselsen
Sjøfartsdirektør Olav Akselsen. FOTO: Sjøfartsdirektoratet

Flere inn i NIS

Norske rederier signaliserer innflagging av over 30 skip til Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), som en følge av nye, mer fleksible regler knytt til fartsområde.

Av Egil M Solberg | 11.01.2016 12:23:58

De siste årene har både Sjøfartsdirektoratet og regjeringen jobba målretta for å øke talet på skip i NIS.

I regjeringas maritime strategi som ble lagt fram våren 2015, ble det varslet en oppmykning av reglene for NIS-skip i kystfart, offshore konstruksjonsskip og utenriksferger, pluss en utviding av tilskuddsordningen for sjøfolk.

– Vi vet at over 30 skip ser på innflagging til NIS, som en direkte følge av de reviderte reglene for fartsområde, og talet vil trolig øke ytterligare, seier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.