Menu
Lærer Elev Skole

Flere gjennomfører

Av de nye studentene som startet i høyere utdanning før fylte 25 år i 2007, hadde 30 % fullført en høyere grad i løpet av åtte år. Tilsvarende tall for dem som startet ti år tidligere, var på 17 %.

Av Eirin Marthinussen | 29.06.2016 10:57:29

SSB melder at ser man alle de nye studentene under ett, uavhengig av alder, hadde 24 prosent oppnådd en høyere grad og 41 prosent en lavere grad i løpet av 8 år.

Kvinner fullfører også oftere enn menn, det er økning i andel fullførte bachelorgrader og tre av fire fullfører masterutdanningen.