Menu
Etne Videregående Skole

Flere fullfører videregående skole

På tre år har antallet elever som fullfører videregående skole i Hordaland øket med 3,4 prosentpoeng.

Av Egil M Solberg | 08.11.2016 14:26:35

Av de som startet på videregående opplæring i 2010, fullførte 71,8 prosent av elevene innen fem år.

Talet for de som begynte tre år tidligere var på 67,5 prosent.

Karakterene til 2010-kullet er også bedre.

Dette kommer frem av tilstandsrapporten til de videregående skolene i Hordaland som nå legges frem.