Menu

Flere fattige barn

Antallet fattige barn øker i Norge. I 2010 vokste over 100.000 barn opp i lavinntektsfamilier, viser en ny rapport fra NAV.

Av admin | 06.11.2012 06:01:59

Fire av ti barn i familier med lav inntekt har innvandrerbakgrunn og de fleste vokser opp i familier med bakgrunn fra Irak, Afghanistan og Somalia, skriver Dagsavisen.

Barnetrygden har ikke blitt økt siden 1996, og eksperter mener fattigdommen hadde vært lavere om denne hadde blitt oppjustert.

Av Rolf Helge Tveit | 06.11.2012 kl.06:01