Menu

Flere døpes i Karmøy, færre i Haugesund

Tallet på barn som ble døpt i kirken i fjor gikk opp i Karmøy og ned i Haugesund. Det viser nye tall fra SSB.

Av admin | 26.05.2014 06:09:32

82 prosent av Karmøys nyfødte ble båret fram for presten i 2013. I Haugesund var tallet 58 prosent.

Byen ligger dermed under landsgjennomsnittet, mens Karmøy ligger langt over.

På landsbasis ble 62 prosent av de nyfødte døpt i Den Norske Kirke i fjor. For ti år siden var tallet nær 80 prosent.

Av Rolf Helge Tveit | 26.05.2014 kl.06:09