Menu

Flere bodde på hotell

Hotellene i fylket hadde rundt 18 000 flere overnattinger i mars enn i den samme måneden i fjor.

Av admin | 08.05.2014 05:57:57

Mens økningen i Rogaland var på sytten prosent, var den tilsvarende veksten i hele landet på sju prosent.

Det var norske gjester som sto for storparten av økningen i Rogaland.

Av Rolf Helge Tveit | 08.05.2014 kl.05:57