Menu

Flammer i horisonten

Det gjennomføres fakling ved Førresbotten i formiddag. Dette fører til at flammer og røyk er synlige fra området.

Av Egil M Solberg | 13.10.2017 09:52:48

Det er gassleverandøren som gjennomfører fakling ved Førresbotten, opplyser 110-sentralen.

Flammer og røyk kan være synlig i nærområdet.

Fakling betyr at det brennes gass for å tømme gassrør eller ta ned trykket.