Menu

FKH 100.000 i pluss

Mens Vard gikk med brakunderskudd i fjoråret safet FK Haugesund seg inn med pluss 106.862 kroner. FKHs inntekter i fjoråret endte på 18,5 millioner kroner.

Av admin | 28.02.2007 10:51:31

I 2007-sesongen budsjetteres det med inntekter på nærmere 25,5 millioner. Klubbens spillere er i løpet av vinteren blitt profesjonelle fotballspillere og det fører blant annet til at utgiftssiden i budsettet er lagt på litt over 25 millioner kroner. Dersom klubben holder seg til budsjettet vil FKH i 2007 gå i pluss med litt under 300.000 kroner.

Av Magnus Berning | 28.02.2007 kl.10:4