Menu

Fjord Motorpark må ha mer penger

Dersom Fjord Motorpark ikke får mer penger fra Karmøy kommune, kan støyanalysene stoppe opp. Kommunen har allerede brukt flere billioner kroner på prosjektet.

Av Egil M Solberg | 11.10.2016 22:33:41

Fjord Motorpark Eiendom AS har søkt Karmøy kommune om et ekstraordinært tilskudd på 1,5 millioner kroner.

Millionbeløp som er bevilget til motorparken tidligere er gått til å dekke saksomkostninger i tingretten og lagmannsretten under ekspropriasjonssaken.

Saken skal ifølge hnytt til behandling i førstkommende formannskapsmøte.