Menu
karmoy rådhus

Fjord Motorpark fikk ja igjen

Med knappest mulig margin ble klagen på ekspropriasjon for Fjord Motorpark avvist i kommunestyre i Karmøy i kveld. Nå skal Fylkesmannen endelig avgjøre klagen.

Av Egil M Solberg | 05.02.2018 19:16:38

143 naboer til det planlagte motorsportsenteret på Helganes klaget på vedtaket om ekspropriasjon etter det dramatiske kommunestyremøtet den 23 oktober i fjor.

Det politikerne skulle ta stilling til i kveld, var om det har fremkommet nye opplysninger i klagen som gir grunnlag for å omgjøre ekspropriasjonsvedtaket.

Nok en gang var det med knappest mulig margin at et vedtak for Fjord Motorpark ble vedtatt. Klagen ble avvist med 23 mot 22 stemmer.

Det ble også stemt på avvisningsvedtak om rettslig klageinteresse. Her stemte 26 mot 19 representanter for rådmannens forslag.

Kommunestyret har dermed kommet frem til at det ikke var grunnlag for å omgjøre vedtaket. Nå skal Fylkesmannen endelig avgjøre klagen.