Menu

Fjord Motorpark er viktig for barn og unge

President Glenn Mellegaard i Norsk Motor Klubb (NMK) mener Fjord Motorpark vil være viktig for barn og unge. Mandag kveld skal politikerne igjen avgjøre anleggets fremtid.

Av Egil M Solberg | 22.10.2017 22:58:42

– Fjord Motorpark (FMP), med sin samlokalisering av motorsport, vil løfte tilbudet til barn og unge på Haugalandet og være et ledd i fremtidig arbeid for trafikksikkerhet nasjonalt, sier han.

Motorsporten behøver ifølge presidenten FMP, både regionalt og nasjonalt for å kunne tilby et bredere, mer tilgjengelig og langsiktig tilbud til barn og unge, enn det miljøet kan tilby i dag.

Barn fra 5 år vil ha stor nytte av et anlegg som FMP, samt at det ikke er noen øvre aldersgrense i motorsport, skriver han i en pressemelding.

NMK-klubbene organiserer ca. 60 % av alle motorsport arrangementer i Norge og har også ca. 60 % av alle utøvere i grenene gokart, bilcross, rallycross, asfaltracing, motocross og ATV.

– Av disse er et stort og stigende antall barn og unge mellom 5 og 19 år. NMK sine grunnverdier er «Bredde – Engasjement – Folkelighet» og Norsk Motorsport er igjennom dette en familie idrett som samler og engasjerer i alle aldre og samfunnslag, understreker han.

– Det er svært mange unge som ikke lar seg engasjere av de tradisjonelle idrettene som ballidretter, ski osv. Det er derfor svært viktig at vi kan tilby alternativer innenfor organiserte og trygge former, fortsetter han.

Trygge miljøer og mestringsfølelse forebygger ifølge Mellegaard også rus-utvikling, samt at det det bedrer trafikksikkerhet.

– Under mottoet «Vi har ingen å miste» så har vi stor tro på at kunnskap og mestring har en positiv effekt i trafikksikkerhetsarbeidet, sier han.