Menu
Ordfører Jarle Nilsen kan ha brutt loven under kommunestyremøte den 19. desember. Nå er saken også fjernet fra protokollen. FOTO: Kjell Bua

Fjernet ubehagelig sak fra referatet

I protokollen fra kommunestyremøte i Karmøy kommune i desember, er forslaget om å disponere midler til Fjord Motorpark ikke tatt med - selv om saken sto på sakslisten.

Av Egil M Solberg | 26.01.2017 14:37:14

På sakslisten under eventuelt, var et forslag om å disponere midler fra et disposisjonsfond til Fjord Motorpark. Ordføreren nektet saken lagt frem for kommunestyre.

LES MER OM SAKEN…

Til tross for at opptakene fra møtet klart viser at det var et ordskifte rundt saken, er dette ikke kommet med i protokollen.

Flere kommunestyrerepresentanter Radio Haugaland har vært i kontakt med i dag, stiller seg spørrende til hva som skjer i administrasjonen til Karmøy kommune.

– Jeg er veldig overrasket fordi dette var en viktig sak for så mange. At saker omtales i referatet er prinsipielt og har stor betydning, sier Susan Borg fra FrP i Karmøy. Hun kjempet for å få saken opp under det aktuelle møtet, men ble klubbet av ordføreren.

– Lovligheten av det ordføreren gjorde skal nå vurdering av fylkesmannen, opplyser Borg videre.