Menu

Fjerner gamle blåskjellanlegg

Kystverket Vest har fått tolv millioner kroner av staten til å fjerne eierløse blåskjelloppdrettsanlegg i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Av admin | 20.05.2016 06:01:23

I første omgang fjerner Kystverket tolv skjellanlegg her i Rogaland.

Tidlig på 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet ble det gitt mange tillatelser for oppdrett av blåskjell.