Menu

Fiskarlaget urolig for Yrkjefjorden

Noregs Fiskarlag mener industriutslepp er i ferd med å bli en trussel mot miljøtilstanden i blant annet Yrkjefjorden. Dette skriver Fiskarlaget i et sterkt kritisk brev til Miljøverndepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.

Av admin | 30.05.2010 22:06:30

AF Decom Offshore sin virksomhet på Raunes i Nedre Vats i Vindafjord skaper uro hos Fiskarlaget. Organisasjonen mener virksomheten kan føre til store utslipp av miljøgifter i Yrkjefjorden.

Fiskarlaget krever nå å bli tatt med på råd for å få innvirkning på avgjørelsene i slike saker.

Denne fjorden blir hevdet å væra en svært viktig fiskefjord hvor det i 2009 ble tatt rundt 20 000 tonn sild.

Av Egil M Solberg | 30.05.2010 kl.22:07