Menu

Fire millioner til Haugesund-skolen

Haugesund kommune får ekstraoverføring på drøyt 3,8 millioner kroner fra Regjeringen til å engasjere flere lærere i barneskolen.

Av Egil M Solberg | 16.03.2015 19:08:07

De yngste elevene i 100 norske kommuner skal få mer lærerhjelp til høsten. Haugesund er den eneste kommune i vår region som får ekstraoverføring i denne omgang. Her er lærertettheten lav.

I Regjerings prosjekt skal det også forskes på hva lærertettheten har å si for elevenes læring.