Menu
Sos rasisme-saken. Tiltalte Kjell Gunnar Larsen sammen med forsvarerne Erik Lea og John Christian Elden.
FOTO: Kjell Bua

Fire måneder for SOS-bedrageri

Hovedtiltalte Kjell Gunnar Larsen (60) er dømt til to år i fengsel i forbindelse med SOS rasisme-saken, med fratrekk for tid i varetekt. Ett år og seks måneder av dommen gjøres betinget.

Av Egil M Solberg | 02.11.2016 15:58:45

Til fratrekk kommer femtiåtte dager for utholdt varetekt. Det innebærer at Larsen nå bare må sone fire måneder bak murene for bedrageriene.

Han dømmes også til å betale NAV 387 280 kroner i erstatning innen 14 dager.

Han må også tåle inndragning av 560 000 kroner til fordel for Haugesund SOS Rasisme.

Medtiltalte
De sju medtiltalte dømmes til fengselstraffer fra 75 dager til halvannet år. Størsteparten av disse straffene gjøres betinget.

Ingen andre enn hovedtiltalte må betale erstatninger.

Tidligere dommer
Politiet åpnet etterforskning mot personer i ledelsen for organisasjonen allerede i 2011. Etter hvert ble ti tidligere ledere og ansatte tiltalt.

To personer ble dømt til bøter i januar i år.

Selve organisasjonen SOS Rasisme er tidligere dømt for omfattende medlemsjuks i to sivile søksmål fra støttegivere.