Menu
Karmsundgata - Rabatter skal skille sykkel- og bilveien fra hverandre. - Foto: Statens vegvesen

Fire felt i Karmsundgata

Endelig vedtak ble onsdag gjort i Bystyre i Haugesund vedrørende utvidelsene av Karmsundgata. Nå blir det fire felt.

Av Egil M Solberg | 07.09.2016 22:15:15

Reguleringsplanen for Karmsundgata ble vedtatt med seks stemmer imot.

I slutten av neste år vil dermed Statens vegvesen kunne igangsette byggingen, for først skal arbeidet med detaljreguleringen gjennomføres.

Nå skal det bygget firefelts vei mellom Opelkrysset og Storasundgata. Det blir også sykkelvei, fortau og rabatter.

Alt til den nette sum av 300 millioner. Prosjektet er en del av Haugalandspakken.