Menu
Røykeslutt
Arkivbilde: Røykeslutt

Fire av fem tidligere røykere er tobakksfrie

82 prosent av de som har røykt tidligere, holder seg helt unna nikotin i dag. De ti siste årene har antall dagligrøykere blitt halvert.

Av admin | 31.05.2017 11:20:52

Tolv prosent av Norges befolkning røyker i dag.

Selv om det er en nedgang i antall røykere, øker antall snusere. En av fire har byttet ut røyken med snus.

Særlig unge kvinner har bidratt til økningen i antall snusere. I dag snuser syv prosent av kvinner daglig. Det er en økning på fire prosent på fem år.

Menn er de som snuser mest. Tretten prosent av norske menn snuser daglig.

Atten prosent bruker fortsatt ett eller flere nikotinprodukter.

Dette viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå.