Menu

Fint overskudd på Hydro Karmøy

Hydro Karmøy leverte et overskudd før renter og skatt på 142 millioner kroner fra årets tre første måneder. Piloten er også i rute.

Av Egil M Solberg | 28.04.2017 11:15:21

– Vi leverer gode tall, og produksjonsmessig har vi hatt en god start på året. Men dødsulykken i forrige uke, og den alvorlige fallulykken i slutten av februar overskygger selvfølgelig dette, sier fabrikksjef ved metallverket, Tom Petter Johansen i en kommentar til kvartalsresultatet som ble offentligjort fredag.

Ved metallverket var det først og fremst høyere aluminiumspris, svak kronekurs mot dollar, og sesongmessig høyere etterspørsel som påvirket resultatet i positiv retning.

Regnskapet for første kvartal ved metallverket viser et overskudd som er 44 millioner kroner høyere enn i fjerde kvartal i fjor.

Også valseverket opplevde et oppsving i resultatene i første kvartal.

– Produksjonsrekord og tilhørende rekordhøyt salgsvolum bidrar til at vi leverer et tilfredsstillende økonomisk resultat for første kvartal, sier Svein Oscar Vormedal, fabrikksjef ved valseverket.

Valseverkets resultat på 20 millioner kroner i første kvartal er 14 millioner høyere enn i fjerde kvartal i fjor, hovedsakelig drevet av sesongmessig sterkere etterspørsel i alle produktkategorier verket leverer til.

Piloten i rute
Fabrikksjef Johansen bekrefter at prosjektet er i rute mot oppstart i fjerde kvartal i år.

– Ved utgangen av første kvartal var byggingen om lag 80 prosent fullført, og i rute både i henholdt til tidsplan og budsjett, sier han.