Menu

Finanskrisen gir merarbeid for politiet

Finanskrisen får konsekvenser også for politiet. Et økende antall konkurser, utleggsforretninger, tvangsauksjoner og gjeldsordningssaker gir merarbeid for politiet.

Av admin | 24.12.2008 09:14:19

– Slike samfunnsmessige endringer får også betydning for politiets virksomhet, og vi forventer i 2009 økt antall konkurser og avdekkede straffbare forhold i den forbindelse. Vi har allerede sett en økning i disse tallene, men dette vil nok øke mer i 2009, opplyser politimester i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, Kaare Songstad.

Av Helge Bro Matland | 24.12.2008 kl.09:1