Menu
Vannlekkasje
Illustrasjonsbilde

Fikk kjelleren full av vann – igjen

En bolig på Norheim fikk kjelleren fylt med over én meter vann da en hovedvannleding sprakk mandag ettermiddag. Det er ikke første gang dette skjer.

Av Egil M Solberg | 27.06.2016 15:31:16

Reparasjonsarbeidet ble igangsatt etter kort tid.

– Vi har vært der og pumpet en kjeller tom for vann. Restverdiredning skal ta seg av oppfølgingen, sier Branninspektør John Gismarvik i Karmøy brannvesen til Haugesunds Avis.

Etter det Radio Haugaland får opplyst, har kommunens vannleding sprukket flere ganger de siste årene og hver gang blir kjelleren i det aktuelle huset ødelagt. Hver gang er det store verdier som går tapt, noe Karmøy kommune må dekke.

Berørte abonnenter er blitt varslet. Dersom du ikke har fått melding på SMS kan du ta kontakt med kommunen på vakttelefon 41635877.

Abonnenter i nærområdet vil være uten vann mens arbeidet pågår.

Misfarget vann må påregnes i en liten periode etter at vannet er tilbake, melder Karmøy kommune.

Vannledningsbrudd også i Haugesund
Det har oppstått et vannledningsbrudd i Bjørgvinsgate i formiddag. Bruddet berører beboere i Bjørgvinsgate, noen boliger i Ivar Aasens gate og noen boliger i Rogalandsgata.

På grunn av vannledningsbruddet må kommunen stenge vannforsyningen i noen timer. Spørsmål rettes til Einar Tønnesen på tlf. 918 67 131.