Menu

Ferjene setter opp farten

Fra 26. februar gjør nye gassferjer at du sparer 15 min på stekningen Halhjem – Sandvikvåg. På sambandet Arsvågen – Mortavika vil ferjene MF ”Stavangerfjord” og MF ”Raunefjord” fra og med 26. februar gå etter tabellen på 17 knop.

Av admin | 13.02.2007 20:19:03

Fra og med 26. februar vil gassferjene MF ?Bergensfjord? og MF ?Fanafjord? i sambandet Halhjem ? Sandvikvåg ta til å gå etter sine nye rutetabeller som er basert på 21 knop. Fram til siste gassferje er levert primo mars 2007 vil avganger merka med ?C? i denne nye rutetabellen gå ut.

De nye tabellene er lagt opp slik at gjennomkjøring Stavanger ? Bergen og Bergen ? Stavanger skal stemme med naturlig avgang på siste ferjestrekning. Både Statens Vegvesen og Fjord1 har lagt stor vekt på trafikksikkerhet ved utarbeidlse av ruteoppsettene.

Hver ferje tar inntil 212 personbiler og trafikkavviklingen er basert på selvlasting. Ferjemannskapene dirigerer kjøretøyene inn i rett fil på øvre dekk eller til nedre dekk. På nedre dekk fyller en opp filene fra høyre.

Av Egil Kr. Solberg | 13.02.2007 kl.20:1