Menu
domstol konfliktråd

Fengsles for kjøring i narkorus

En 39 år gammel mann fra Bømlo er dømt til 24 dager i fengsel og til å betale 60.000 kroner i bot, etter at han februar i fjor kjørte bil i ruspåvirket tilstand til Ølen.

Av Egil M Solberg | 20.02.2018 16:34:45

Han var påvirket av de narkotiske midlene amfetamin og hasj. dette viser blodprøven som ble tatt like etter at han ble tatt av politiet.

I følge tiltalte gikk han februar gjennom et samlivsbrudd. Han hadde holdt seg rusfri i tre år da han sprekk.

Retten har kommet frem til at tiltalte med høy grad av sannsynlighet var påvirket tilsvarende en promille høyere enn 0,5 ved den aktuelle kjøringen.

Dermed ble det fengsel i 24 dager, samt en bot på 60 000 kroner. Han mister også førerretten for en periode på 3 år, samt at han må betale 3 000 kroner i saksomkostninger.