Menu

Fengsel for ikke å møte til HV-øvelse

En mann er nå dømt til 90 dager i fengsel for ikke å møte til HV-øvelse. En ung mann er dømt til 14 dager i fengsel for ikke å møte til førstegangstjeneste.

Av Egil M Solberg | 07.05.2017 12:34:46

Forsvaret slår hardt ned på nordmenn som unndrar seg innsats i Forsvaret. Det viser to ferske kjennelser i norsk tingrett omtalt av Forsvarets forum.

En soldat som tilhører distriktet HV-05 i Oppland er i Glåmdalen tingrett idømt 90 dagers fengsel for gjentatte ganger å ha droppet heimvernsøvelser, som for vanlige HV-soldater normalt innebærer fire dagers øvelse annethvert år.

I Romsdal tingrett er en ung mann dømt til 14 dagers fengsel for å ha latt være å møte til førstegangstjeneste på Madla utenfor Stavanger, en tjeneste som normalt varer rundt ett år.