Menu
veikant

Felles front

En samlet transportnæring på Vestlandet har dannet felles front mot det de kaller Europas farligste europavei. Mellom 2006 og 2015 har 161 ulykker funnet sted på E16.

Av admin | 23.06.2016 11:36:19

Vestlandsavdelingene av NHO Logistikk og Transport, NHO Reiseliv, Norges Lastebileierforbund, NHO Transport, NHO, LO, Yrkestrafikkforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund står alle bak oppropet, skriver NRK.

De ti organisasjonene krever fortgang i arbeidet med oppgradering av E16, bedre rassikring, og at fylkesvei 7 blir rustet opp med flere møteplasser til å takle trafikkmengden som omkjøringsvei.

Regionvegsjef Helge Eidsnes i Statens vegvesen har stor forståelse for kravene om tryggere E16 og bedre omkjøringsvei, men minner om at det finnes andre veier der rasfaren truer.

– E39, E134 og ikke minst riksvei 13. Disse må også tas hensyn til når vi skal vurdere midler og prioriteringer, fastslår Eidsnes.