Menu
I alt svarte 2 400 personer på undersøkelsen som ble gjennomført av Radio Haugaland på Facebook-sidene Aktuelt Haugalandet i sist uke.

Fastlands-Karmøy inn i Haugesund?

76 % av de bosatte i Haugesund vil at fastlands-Karmøy skal bli en del av Haugesund. 61 % vil ha storkommune.

Av Egil M Solberg | 10.02.2016 13:37:02

Dette fremkommer i en undersøkelse utført av Radio Haugaland på Facebook-sidene Aktuelt Haugalandet.

Viljen til kommunesammenslåing er imidlertid ikke like stor på fastlands-Karmøy. Her svarer bare 40 % at de vil inn i Haugesund og 33 % vil ha storkommune.

Størst skepsis til kommunesammenslåing finner man på øy-siden av Karmøy. Her liker bare 19 % at fastlands-Karmøy skal bli del av Haugesund. Sammenslåing med Haugesund får bare 9 % støtte.

Av de som svarte på Karmøy, sier 40 % at Terra-saken har påvirket besvarelsen i undersøkelsen. I Haugesund hadde Terra-saken liten betydning. Bare 19 % mente det hadde noe betydning.

Videre svarte 49 % at de ikke hadde fått nok informasjon om kommunereformen.

Samlet besvarelse:
alle-svar