Menu

Fartssynder ombestemte seg

Mannen vedtok boten etter å ha kjørt for fort på Austre Karmøyveg, men ombestemte seg da han kom hjem. Han klaget da på dårlig skilting og fikk medhold. Nå sjekkes hele Karmøy for skilting av fart.

Av Egil M Solberg | 12.08.2016 07:33:55

Han hadde kjørt inn på Austre Karmøyveg fra Bråtavegen, og fra krysset var det 800 meter til politiets stoppost. På strekningen var det ingen skilt, skriver Haugesunds Avis.

Han var overbevist om at det var 80-sone, men fikk bot for å kjøre 71 km/t i 80-sonen.

Han kontaktet Statens vegvesen, som viste til Håndbok V320 om «Planlegging og oppsetting av trafikkskilt», skriver avisa.

Bestemmelsen er imidlertid ikke rettsvirkning for trafikanter, slo Gulating lagmannsrett.

Likevel mener retten at disse reglene og plasseringen av kontrollposten til sammen gjør det er såpass usikkert, at han ikke kan være bundet av at han allerede hadde vedtatt boten.

Dermed slipper han nå å betale boten på 2.900 kroner, skriver avisa.

Fungerende lensmann Trygve Johan Mørch sier til Haugesunds Avis at lensmannskontoret nå sjekker både skiltavstand og kryss i forbindelse med kontroller. Dessuten skal Vegvesenet nå sjekke at deres interne regler for skiltavstand blir fulgt i hele kommunen.