Menu

Fare for sykepleier-streik

Unio bryter forhandlingene med Spekter Helse på vegne av sine vel 35.000 medlemmer i sykehusene.

Av admin | 06.05.2010 16:04:29

– Spekter har lagt frem en ramme for oppgjøret som ikke gir rom for videre forhandlinger. Her er det ikke rom for et likelønnsløft og det er heller ikke penger til å betale for en ny skift-  og turnusordning, sier Lisbeth Normann, Unios forhandlingsleder i Spekter-området.

– På vegne av 35 000 sykepleiere som jobber dag og natt for pasientene beklager jeg dette på det sterkeste, sier Normann.

Dette melder NTB.

Av Egil M Solberg | 06.05.2010 kl.16:0