Menu

Fare for streik i stat og kommune

Dersom ikke partene i lønnsoppgjøret i stat og kommune blir enige innen midnatt søndag blir det storstreik.

Av admin | 22.05.2014 06:11:34

Ingen av kommunene i vårt distrikt vil bli direkte rammet av kommunestreik i første omgang. Men ansatte i fylkeskommunen vil bli tatt ut.

Statsansatte i streik vil blant annet kunne føre til forsinka utbetaling av skattepenger, forsinkelser hos NAV, og streik i Mattilsynet. 

Staten og Kommunenes sentralforbund har frist til midnatt søndag med å komme til enighet med de fire hovedorganisasjonene LO, Unio, YS og Akademikerne. Hvis ikke vil nær 28.000 stat og kommuneansatte streike.

Av Rolf Helge Tveit | 22.05.2014 kl.06:11