Menu

Fare for Fugleinfluensa

Området med «portforbud» for fjørfe utvides. Trekkfuglene fra områder i Europa med utbrudd av fugleinfluensa er i disse dager på vei til Norge.

Av Egil M Solberg | 31.03.2017 14:03:15

Mattilsynet har derfor utvidet virkeområdet for «portforbudforskriften». Området inkluderer Rogaland.

«Portforbudforskriften» har til hensikt å beskytte fjørfe og fugler i fangenskap mot fugleinfluensa.

Den innfører derfor en rekke tiltak for å hindre direkte eller indirekte kontakt mellom ville og tamme fugler i høyrisikoområder.

Området inkluderer nå området Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.