Menu
Odda flom
Odda ble hardt rammet under en flom i oktober 2014.

Fare for flom

Stor snøsmelting kombinert med nedbør gjør nå at det er fare for oversvømmelser i både Sauda, Suldal og Odda. Varselet fra NVE er på nest høyeste nivå.

Av Egil M Solberg | 03.07.2015 13:14:50

NVE har i dag gått ut med flomvarsel oransje nivå (3) for indre deler av Sør-Norge.

Oransje aktsomhetsnivå for flom betyr at vannføringen kan medføre omfattende oversvømmelser og skader på utsatte steder.

– Det er imidlertid ingen fare for at samme situasjon som oktober i fjor skal inntreffe, opplyser vakthavende hydrolog.