Menu

Får støtte til brannsikring

Stiftelsen Vigsnes Grubeområde mottar 300.000 kroner fra UNI til brannsikring av administrasjonsbygget på Visnes.

Av admin | 09.05.2014 08:47:35

UNI er en allmennyttig stiftelse som gir økonomisk støtte til tiltak som verner fortidsminner.

Det er utarbeidet en tiltaksplan der de enkelte skadene er beskrevet med utbedringsforslag og prisoverslag, og der administrasjonsbygget er det viktigste, skriver Haugesunds Avis.

Av Rolf Helge Tveit | 09.05.2014 kl.08:47