Menu

Får refs for manglende Terra-kontroll

Kommunal og Regionaldepartementet får kraftig refs av Riksrevisjonen for sin håndtering av Terra-saken. Staten visste at Terrakommunene satt i klisteret uten å si i fra, melder NRK.

Av admin | 10.06.2008 14:35:14

I ett år visste staten at kraft kommunene satt i klisteret uten å si i fra. Allerede i 2002 kunne kommunene blitt advart og ledet ut av Terra-skandalen dersom departementet hadde gjort jobben sin.

Etter at tapsbomben sprakk brukte Terra-ordførerne Vik-brevet for å argumentere at departementet måtte ha et medansvar. Også Justisdepartementet konkluderte med at Viks forhold til DnB Markets måtte betraktes som et lån.

Intern gransking av Kommunaldepartementets rolle ble igangsatt, og i dag kom konklusjonen. Rapporten er knallhard i sin dom over departementets saksbehandling og oppfølging av Vik-brevet. Departementet får kritikk på en rekke områder:

– Mangelfull saksbehandling og kvalitetssikring av saksbehandlinga var mangelfull.

– Oppfølgingen ble ikke prioritert på fem år, og da departementet oppdaget feil i vurderingene i 2006, ble ingenting gjort.

– Vik-saken var prinsipiell, men ble behandlet på et for lavt nivå i departementet.

– Departementet gikk ikkje grundig nok inn i saksopplysningene i 2002, noe som resulterte i at-  de vurderingene departementet kom med i Vik-brevet, ble gjorde på feil premisser.

– Da Terra-saken sprakk i pressen høsten 2007, hadde det tatt hele fem år uten at ledelsen i departemtet hadde tatt stilling til saken.

– KRDs oppfølging av Vik-saken var ikke tilfredsstillende.

 Publisert av Helge Bro Matland | 10.06.2008 kl.14:3