Menu

Får mindre enn før

Vard-modellen får nå så lite penger at de må kutte i driften. Vard har blitt tildelt 370.000 kroner av Folkepulsen til støtte for fortsatt drift.

Av admin | 09.07.2014 05:32:50

Det er mindre enn noen gang tidligere, ifølge Haugesunds Avis.

Vard-ledelsen uttaler at klubben ikke ønsker ikke å være i konkurranse om midler, med andre som gjør et godt arbeid.

Vard mener i stedet at det offentlige burde grave dypere i lommene for å sikre en god drift av Vard-modellen framover.

Av Rolf Helge Tveit | 09.07.2014 kl.08:32