Menu

Får ikke fjernet campingvogner

Folk bor i campingvogner på parkeringsplassen på Flotmyr i Haugesund og politiet har fått flere tilbakemeldinger fra beboere i området, som forteller om urinering og forsøpling.

Av admin | 06.05.2014 08:54:37

Kommunen venter fortsatt på lov til å fjerne camperne, skriver Haugesunds Avis. De nye politivedtektene i kommunen åpner for å gripe inn, men vedtektene er ikke godkjent sentralt. 

I dag er det 138 dager siden Politidirektoratet mottok de nye politivedtektene fra Haugesund kommune. Ingen vet når de blir godkjent.

Av Rolf Helge Tveit | 06.05.2014 kl.08:54