Menu

Får 100.000 for å slutte

Odda kommune tilbyr 100.000 kroner i sluttvederlag til ansatte over 62 år som frivillig slutter i kommunen. 50 ansatte skal sies opp.

Av Egil M Solberg | 21.01.2018 15:49:04

Det er Hardanger Folkeblad som skriver at arbeidstakerorganisasjonene og kommunen nå er enige om en ordning. Den gjelder fast ansatte og summen graderes etter stillingsstørrelse.

– Alle ansatte i aldersgruppen 62 pluss står fritt til å søke sluttvederlag. Høyeste alder, 65 år og oppover, blir prioritert først, sier rådmann Ola-Jørgen Jondahl i Odda kommune til Hardanger Folkeblad.

Kommunen har som mål at flest mulig slutter innen 31. juli i år. Sluttvederlaget skal utbetales på siste lønningsdag, melder BT.