Menu
Tinghuset, Haugaland Tingrett i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Fant store mengder våpen og sprengstoff

Etter at en 31 år gammel mann ble stanset på Toskatjørn i Haugesund, ble det gjort ransakelser hvor politiet fant et stort antall automatvåpen, sprengstoff, kjemikalier og narkotika.

Av Egil M Solberg | 15.01.2018 21:03:50

Det var en natt i april 2016 at en politipatrulje gjennomførte trafikkontroll ved Toskatjønn på infartsvegen til Haugesund.

Ved 03-tiden stanset de en bil hvor både sjåføren og passasjeren viste seg å være ruset på amfetamin og opiater.

Polititjenestemennene la merke til at det lå flere haglpatroner på gulvet i bilen og det ble også funnet en ubrukt sprøyte.

Det ble etter dette besluttet å foreta ransaking på tiltaltes bopel i Haugesund.

Under ransakingen ble det funnet en rekke våpen, våpendeler, ammunisjon,
kjemikalier og dynamitt.

I et skap på kjøkkenet ble det funnet en rekke kjemikalier samt fire dynamittgubber. Dynamitten ble veid til 2,8 kilo. Kjemikaliene som ble funnet var egnet til å lage sprengstoff.

I et låst våpenskap ble det funnet en pumpehagle, en rifle med kikkertsikte og en demontert M16-rifle samt ammunisjon.

I stua ble det også funnet ca. 1000 patroner grov militær ammunisjon kaliber 7.62, og under sofaen ble det funnet en rekke andre automatvåpen.

På stuebordet i leiligheten ble det videre funnet 40,5 gram hasj og to krukker som inneholdt 32 gram marihuana, ca. 1,5 gram amfetamin og 10 gram fleinsopp inneholdende det narkotiske virkestoffet psilocybinum.

På grunn av usikkerhet knyttet til kjemikaliene og dynamitten som ble funnet, ble Bombegruppa ved Oslo politidistrikt tilkalt.

De gjennomgikk og sikret funnene som var gjort og destruerte senere disse samt dynamitten.

Etter at politiet hadde gjort funnene i leiligheten fortalte tiltalte uoppfordret at han også oppbevarte våpen og narkotika i familiens hytte.

Politiet foretok deretter også ransaking i hytta. På loftet over tiltaltes soverom ble det funnet:
– en UZI maskinpistol 9 mm med 30 patroner i magasinet
– en tsjekkisk VZ automatrifle kal 7.62
– en halvautomatisk US karabin kal 30 med uladd magasin
– en pistol Beretta Pietro kal 22 med lyddemper og uladd magasin
– en revolver Amadeo Rossi 357 magnum
– en revolver Smith & Wesson kal 45
– en pistol Luger 9 mm
– en pistol Remington 9 mm 1911 mod.

Under sengen på soverommet som tiltalte disponerte, ble det videre funnet en maskinpistol samt 48 haglpatroner kaliber 12.

I skap på soverommet ble det videre funnet:
– 100 patroner kal. 357 magnum.
– 240 patroner kal 7.62
– 38 patroner kal 38
– 321 patroner kal 45 auto
– 495 patroner 9 mm
– 140 patroner kal 32
– 325 patroner kal 30
– diverse magasiner, sluttstykker med videre.

På soverommet ble det også funnet diverse kjemikalier, samt mariuhana, med en vekt på 107 gram i tørket tilstand.

Kjemikaliene som ble funnet på hytta ble også gjennomgått av personellet fra
Bombegruppa før det ble destruert.

Minde enn ett år senere fant politiet 146 narkotiske tabletter hos mannen. Da ble det også funnet våpen.

Straffen
Retten mener det er straffskjerpende at tiltalte oppbevarte nærmere 3 kilo dynamitt i kjøkkenskapet.

Mannen er ikke tidlige domfelt.

Haugaland tingrett har kommet frem til at straffen må bli ubetinget fengsel i ett år, han må betale en bot på 20.000 kroner, samt at han fradømmes førerretten i tre år.

Alle hans våpen er også inndratt til fordel for staten.

Det fremgår ikke i dommen hvordan han greide å få tak i så store mengder automatvåpen, ammunisjon og sprengstoff.