Menu
14,3 % av befolkningen i Haugesund er innvandrere. Grafikk fra imdi.no.

Fakta om innvandring

Nå kan du se og sammenlign kommunenes integrerings- og bosettingstall ved hjelp av et nytt verktøy på imdi.no.

Av Egil M Solberg | 01.02.2016 14:50:55

Stavanger kommune bosatte 112 flyktninger mens Haugesund kommune bosatte 50 flyktninger i 2014. Det er 0,8 personer per 1000 innbyggere for Stavanger, 1,4 personer per 1000 innbyggere for Haugesund.

I Stavanger er 69,0 prosent av innvandrerbefolkningen sysselsatt mens det samme tallet i Haugesund er 65,5 prosent.

Stavanger kommuner har fått utbetalt 124,4 millioner i tilskudd fra IMDi i 2015, mens det samme tallet for Haugesund er 62,9 millioner kroner.

Eksemplet over er konstruert ved hjelp av statistikkverktøyet som du finner her..

Tall for alle landets kommuner
Du kan nå enkelt få tall på kommunenivå for befolkning og bosetting, skole og utdanning, kvalifisering og intro, arbeid, levekår og integreringstilskudd. Tallene blir presentert brukervennlig i form av grafer som enkelt kan skrives ut.