Menu

Fagforeningene i StatoilHydro nedstemt

De ansattes representanter nådde ikke fram i StatoilHydros bedriftsforsamling i sine krav i forhold til organisering av vedlikehold, bemanningsnivå på sokkelen og overføring av ingeniører til og fra sokkel til land.

Av admin | 21.06.2008 15:37:13

De ansattes presentanter hadde følgende fellesuttalelse:
– ?De ansattvalgte representantene kan ikke støtte det fremlagte forslag til ny organisasjonsstruktur i Undersøkelse og Produksjon Norge (UPN). Bakgrunnen for vår protokolltilførsel er: Flere av hovedprinsippene, blant annet å splitte faggruppene vil kunne føre til en betydelig økning av risikonivå samt på sikt en dårligere regularitet. UPN -ledelsen oppfordres til å endre standpunkt og komme til enighet med de ansatte.

Støtter hovedlinjene
– Alle støtter totalpakken. Vi er imidlertid uenige når det gjelder organisering av vedlikehold offshore, kompetanseflytting og reduksjon av antall ansatte offshore, sier medlem i bedriftsforsamlingen, Arvid Færaas, Kårstø, til Petro.no.

Flertallet i bedriftsforsamlingen, hvor de ansatte har seks av 18 medlemmer, stemte likevel for omorganiseringen. Motstanden fra fagforeningene blir dermed stående som en protokolltilførsel ? uten større praktisk betydning.