Menu

Færrest sosialhjelpsmottagere i Rogaland

I Rogaland og Akershus og Sogn og Fjordane er det bare 18 sosialhjelpsmottagere per 1.000 innbyggere. I Finnmark, Oslo, Hedmark og Aust Agder er andelen mottakere av sosialhjelp nesten dobbelt så stor.

Av admin | 17.06.2008 13:12:36

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at nesten 110.000 personer mottok sosialhjelp i fjor. Det er ti prosent færre enn året før. Tilsammen ble det i fjor utbetalt rundt 4,3 milliarder kroner i sosialhjelp. I gjennomsnitt fikk hver mottaker utbetalt nesten 39.000 kroner.

Færrest mottakere av sosialhjelp i forhold til folketallet er det i Rogaland. Her i fylket får 1,8% av innbyggerne sosialhjelp, melder nrk.no/rogaland. 

Punlisert av Helge Bro Matland | 17.06.2008 kl.13:1