Menu

Færrest fraværsdager i Rogaland

Et flertall av bedriftslederne i Rogaland mener at terskelen for å være borte fra jobb er lavere blant enkelte grupper, hvorav kvinner er en av dem. Men bedriftslederne mener at korttidsfravær er en utfordring for bedriftens lønnsomhet.

Av admin | 09.06.2008 20:45:57

Det viser noen av funnene i en ny, omfattende arbeidsmarkedsundersøkelse blant bedriftsledere og yrkesaktive nordmenn, om arbeidsmoral, holdninger og utfordringer knyttet til hyppig fravær og høy bruk av egenmelding, sett i lys av dagens arbeidsmarked. Undersøkelsen er gjennomført av Visendi AS for Proffice.

Bedriftsledere mener at høy bruk av egenmelding påvirker de øvrige ansattes arbeidsmoral og humør. 1 av 3 arbeidstakere i Rogaland sier de opplever kolleger som er mye borte fra jobb som et irritasjonsmoment. Likevel har rogalendinger færre fraværsdager enn resten av landet.

Undersøkelsen viser at 56 prosent av arbeidstakerne i Rogaland har hatt fraværsdager ? som ikke er avspasering ? det siste året. Dette er en betraktelig lavere andel enn landsgjennomsnittet, som ligger på 67 prosent.

Av Egil Kr. Solberg | 09.06.2008 kl.20:4