Menu

Færre unge tar lappen

Stadig flere ungdom lar være å kjøre opp – og det gjelder ikke bare i storbyene. I 1991 var det 80 prosent av de mellom 18 og 24 år som hadde førerkort, mens nå er andelen nede i 64 prosent.

Av admin | 21.10.2016 13:55:26

I følge rapporten «Slutt på lidenskapen? Endringer i førerkortandel og utvikling blant ungdom» er denne trenden blant unge noe vi også kan se internasjonalt: blant annet i Sverige, Tyskland, Storbritannia, USA og Australia ser man en lignende nedgang, skriver TV2.

– En studie vi gjorde i 2002 viser at det var størst nedgang i tettbygde strøk, men at nedgangen også var tydelig der folk bor mer spredt, forteller en av forskerne bak rapporten; Susanne Nordbakke ved Transportøkonomisk institutt (TØI). Hun har forsket på våre reisevaner og mobilitet 15 år.