Menu
sau

– Færre sau tas av rovdyr

Tallet på drepte sau og lam er hittil i år det laveste på ti år. Tall Nationen har hentet inn viser at 1615 sau og lam ble drept av rovdyr i år, noe som er en stor kontrast til fjoråret.

Av admin | 12.10.2015 06:55:23

Så langt i år er det ulven som står bak flest drap, deretter kommer jerven.

Fagdirektør i viltseksjonen  i Miljødirektoratet, Morten Kjørstad sier til avisa at han tror dette viser en tendens, og ikke bare skyldes tilfeldigheter.