Menu

Færre nye boliger

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger i Rogaland gikk ned i årets ni første måneder, i forhold til samme periode i fjor.

Av admin | 01.11.2016 07:22:39

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nedgangen var på 17,7 prosent.

På landsbasis var det en oppgang på 18,9 prosent i samme periode.