Menu

Færre narkosaker

Det var en markant nedgang i tallet på narkotikasaker i tidligere Haugaland og Sunnhordland politidistrikt i fjor.

Av admin | 18.01.2017 06:47:32

I fjor var det 725 narkosaker mot 907 i 2015.

Politiet har de siste årene prioritert narkotikasaker og utviklet nye metoder for å drive forebyggende arbeid. Nå kan det se ut som om arbeidet får resultater.