Menu

Færre kristne i Norge

Det blir stadig færre personlig kristne i Norge.

Av admin | 28.11.2012 06:05:25

For fire år siden sa seks av ti nordmenn at det kristne livssynet lå nærmest deres eget. Nå svarer fem av ti det samme i undersøkelsen fra TNS Gallup, skriver Vårt Land.

Undersøkelsen viser at humanetikerne er på frammarsj. Tre av ti nordmenn har et humanistisk livssyn uten bestemt gudstro – en økning på 6 prosent fra 2008.

Av Rolf Helge Tveit | 28.11.2012 kl.06:04