Menu

Færre innvandrere i voldtektssaker

I Haugaland og Sunnhordland politidistrikt har 32 % av menn involvert i voldtektssaker innvandrerbakgrunn. Det viser tall fra 2007 til og med 2009. I Sørfylket er andelen hele 54 %.

Av admin | 21.01.2010 00:35:01

HØR LYDFIL: FÆRRE INNVANDRERE I VOLDTEKTSSAKER
Det var i perioden 32 menn og 66 etnisk norske menn involvert i voldtektssaker i politidistriktet, opplyser seksjonsleder Torbjørn Nervik i etterforskningsseksjonen ved Haugesund politistasjon.

– Det var i perioden 32 menn og 66 etnisk norske menn involvert i voldtektssaker i politidistriktet, opplyser seksjonsleder Torbjørn Nervik i etterforskningsseksjonen ved Haugesund politistasjon.

Det var i årene 2007 til 2009 i alt 88 anmeldte voldtektssaker og i flere tilfeller var flere gjerningsmenn involvert.

– Det er en overvekt av menn med etenlandsk bakgrunn i slike saker i forhold til befolkningen, men hva som er årsaken til dette tørr jeg ikke spekulere i, sier Nervik.

I både Stavanger og Oslo har det i senere tid fremkommet tall som er langt mer retningsgivende enn i Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt.

Av Egil M Solberg | 21.01.2010 kl.00:3