Menu

Færre i jobb, flere på trygd

NAV-reformen i 2006 ga færre i jobb og flere på trygd. Det viser to uavhengige rapporter fra Frisch-senteret og Uni Research Rokkansenteret, skriver Aftenposten.

Av admin | 13.05.2014 06:47:34

Forskerne finner ingen positiv effekt for verken arbeidsløse, syke, sosialhjelpmottakere eller de som dropper ut av videregående, skriver Aftenposten.

Trygdeadvokat, Anders Andersen sier til avisa at han tror vi ville vært bedre stilt uten NAV-reformen.

Av Rolf Helge Tveit | 13.05.2014 kl.06:47