Menu

Færre flyr fra Haugalandet

Det var nesten 59.000 passasjerer som reiste til eller fra Haugesund lufthavn i april. Det viser de siste tallene fra Avinor.

Av admin | 19.05.2014 06:13:56

Det er en 10 prosents nedgang sammenlignet med samme måned i fjor. På landsbasis var det en økning i flytrafikken på 3,7 prosent i april.

Av Rolf Helge Tveit | 19.05.2014 kl.06:13