Menu
Barneavdelingen i Haugesund sykehus.
Her er noen av heltene fra barneavdelingen i Haugesund: f.v.: Nora Beth Nielsen (fungerende seksjonsleder og barnesykepleier), Silje E. Fonnes, Elin Margareth Ytreland og Inghild Hovland.

Færre får barn, men ikke i Rogaland

I 2014 ble det født 59 100 barn. Dette gir et samlet fruktbarhetstall (SFT) for kvinner på 1,76, en svak nedgang i forhold til 2013. Fruktbarhetstallet i Rogaland er imidlertid på 1,90.

Av Egil M Solberg | 26.03.2015 10:23:42

Fruktbarheten har gått gradvis ned hvert år siden 2009 da samlet fruktbarhetstall var på 1,98.

Flest barn født i samboerskap
Vel 26 100 barn ble født av foreldre som levde i samboerskap, mens 25 500 var født av gifte foreldre.

Flest av førstefødte barn hadde samboende foreldre, vel 50 prosent.

Av barna som ble født som nr. to i rekken, hadde flest gifte foreldre, vel 46 prosent. Jo høyere nummer i rekken barnet er født til, dess høyere andel har gifte foreldre.

Dette medler SSB i dag.